Rajiimkii oo dhaqaale ahaan Dadkii xaalufiyay – 1989 ( state defrauding the society)

Rajiimkii oo dhaqaale ahaan Dadkii xaalufiyay – 1989 ( state defrauding the society)

1989 – Maro Aquarelle, 65×94 Asle Goobe – Golol Art Gallery

Rajiimkii oo dhaqaale ahaan Dadkii xaalufiyay 

1989 – Maro Aquarelle, 65×94 Asle Goobe – Golol Art Gallery