“Qaxooti” (Running out of your Home) – Fleeing

“Qaxooti” (Running out of your Home) – Fleeing

Maro Oil – 70x 50 – Golol Art Gallery

1989 kii Waxaa muuqatay in ay Soomaali Qaxi doonto. 1990kii, December, Qoys walba sidaas ayuu gurigiisi uga qaxay. – Asle Sunlight.  It was apparent in 1989 that there will be a widespread fleeing. In 1990 the exact happened that every family fled from their home

Maro Oil – 70x 50 – Golol Art Gallery