Geellu waa Hanti ay Soomaalidu shinsato, lagana dhaxlo dagaal

Geellu waa Hanti ay Soomaalidu shinsato, lagana dhaxlo dagaal

1989 – 74×116 Asle: Cilmidheere – Golol Art Gallery

Geellu waa Hanti ay Soomaalidu shinsato, lagana dhaxlo dagaal – 1989 (Camel is a Somali Treasure, inherited in war ) – Maro – Lagu Aslay: Car Car, Callen, Nuuriyad iyo Sanjabiil. 

1989 – 74×116 Asle: Cilmidheere – Golol Art Gallery