Beerey: Ciyaar Xili Barwaaqo iyo isku Taga Dumar iyo Raga​

Beerey: Ciyaar Xili Barwaaqo iyo isku Taga Dumar iyo Raga​

1989 – Kartoon 35×50 Asle Sunlight – Golol Art Gallery

 (a dance in the rain season and the coming together of the genders) (Folklor dance) – Lagu Aslay Caleen, Car Car iyo Nuuriyad.

1989 – Kartoon 35×50 Asle Sunlight – Golol Art Gallery